ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ (6 CM, 100 TEMAXIA) (8 CM, 100 TEMAXIA), (10 CM, 100 TEMAXIA), (12 CM, 100 TEMAXIA).
Αριθμός Εντολής 514/24-04-2019
ΑΔΑ Ω0ΛΣΟΡ1Π-Χ7Λ
ΑΔΑΜ 19PROC004855573
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-05-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear