ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ Χ- LARGE (90.000 TEMAXIA), LARGE (3.000 TEMAXIA), MEDIUM (2.500). ΓΑΝΤΙΑ ΣΑΓΡΕ (100.000 ΤΕΜΑΧΙΑ)
Αριθμός Εντολής 510/24-04-2019
ΑΔΑ 6ΔΣ0ΟΡ1Π-ΓΟ0
ΑΔΑΜ 19PROC004855170
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-05-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear