Προμήθεια υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Μυτιλήνης και των Τομέων Ρόδου και Σύρου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Μυτιλήνης και των Τομέων Ρόδου και Σύρου

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ( ΜΑΣΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΚΑΒ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΣΥΡΟΥ
Αριθμός Εντολής 32/17-03-2020
ΑΔΑ Ψ4ΥΙΟΡ1Π-ΞΘΝ
ΑΔΑΜ 20PROC006469202
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-03-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear