Προμήθεια υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Μυτιλήνης και των Τομέων αυτού – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Μυτιλήνης και των Τομέων αυτού

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΑΥΤΟΥ ( ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΣΕ ΣΑΝΙΔΑ )
Ημερομηνία Διακήρυξης 11-09-2018
Αριθμός Διακήρυξης 222/2018
ΑΔΑ 7ΑΧΧΟΡ1Π-ΗΟΜ
ΑΔΑΜ 18PROC003953243
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-11-2018 - Ωρα 14:30μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear