Προμήθεια υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Τομέων του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Τομέων του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΤΥΠΟΥ LIFEPACK 1000 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 30-04-2018
Αριθμός Διακήρυξης 86/2018
ΑΔΑ Ψ6ΔΕΟΡ1Π-ΨΧ2
ΑΔΑΜ 18PROC003822871
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-10-2018 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear