ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 02-05-2023
Αριθμός Διακήρυξης 5Α/23Κ/2023
ΑΔΑ 9Ψ4ΞΟΡ1Π-ΨΣΜ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-06-2023 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear