Προμήθεια υγειονομικού υλικού για το Παράρτημα ΕΚΑΒ Μυτιλήνης και τους Τομείς του – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια υγειονομικού υλικού για το Παράρτημα ΕΚΑΒ Μυτιλήνης και τους Τομείς του

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ( ΣΕΤ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΓΙΑ ΣΑΝΙΔΑ ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΑΥΤΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 05-09-2019
Αριθμός Διακήρυξης 167/2019
ΑΔΑ Ψ9ΓΠΟΡ1Π-ΠΦΙ
ΑΔΑΜ 19PROC005591910
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-10-2019 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear