Προμήθεια υγειονομικού υλικού για το Παράρτημα ΕΚΑΒ Μυτιλήνης και τους Τομείς του – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια υγειονομικού υλικού για το Παράρτημα ΕΚΑΒ Μυτιλήνης και τους Τομείς του

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΑΥΤΟΥ ( ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΑΣΚΟ ΜΗ ΕΠΑΝΕΙΣΠΝΟΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 07-03-2019
Αριθμός Διακήρυξης 29/2019
ΑΔΑ ΩΝ6ΛΟΡ1Π-7ΑΒ
ΑΔΑΜ 19PROC004653098
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-04-2019 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear