Προμήθεια υγειονομικού υλικού για το Παράρτημα ΕΚΑΒ Μυτιλήνης και τους Τομείς ΕΚΑΒ Ρόδου και Σύρου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια υγειονομικού υλικού για το Παράρτημα ΕΚΑΒ Μυτιλήνης και τους Τομείς ΕΚΑΒ Ρόδου και Σύρου

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΚΑΒ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΣΥΡΟΥ ( ΓΥΑΛΑΚΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ, ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΠΛΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ )
Ημερομηνία Διακήρυξης 07-03-2019
Αριθμός Διακήρυξης 30/2019
ΑΔΑ ΩΛΠ9ΟΡ1Π-ΒΟ6
ΑΔΑΜ 19PROC004662117
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-04-2019 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear