Προμήθεια υγειονομικού υλικού για το Παράρτημα ΕΚΑΒ Μυτιλήνης και των Τομέων αυτού – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια υγειονομικού υλικού για το Παράρτημα ΕΚΑΒ Μυτιλήνης και των Τομέων αυτού

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΑΥΤΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 04-04-2018
Αριθμός Διακήρυξης 69/2018
ΑΔΑ 65Ζ5ΟΡ1Π-ΟΗΕ
ΑΔΑΜ 18PROC003558151
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-08-2018 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear