ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΕ 27Τ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΕ 27Τ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΕ 27Τ
Αριθμός Εντολής 27Τ/01-06-2021
ΑΔΑ 6Μ0ΡΟΡ1Π-ΝΗ5
ΑΔΑΜ 21PROC009132857
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-09-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear