ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΥ ΕΚΑΒ ΚΑΙ ΤΟΜΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΥ ΕΚΑΒ ΚΑΙ ΤΟΜΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΥ ΕΚΑΒ ΚΑΙ ΤΟΜΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 19-05-2023
Αριθμός Διακήρυξης 6Α/2023/2023
ΑΔΑ 6Λ8ΣΟΡ1Π-ΧΞΠ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 29-06-2023 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear