ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΓΑΖΕΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ ΣΕ GELL) ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΓΑΖΕΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ ΣΕ GELL) ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΓΑΖΕΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ ΣΕ GELL
Αριθμός Εντολής Ν32/22-08-2019
ΑΔΑ ΩΚ4ΥΟΡ1Π-ΒΘΝ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-09-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear