ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ)

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ Χ- LARGE (100.000 TEMAXIA), LARGE (50.000 TEMAXIA) ΚΑΙ MEDIUM (50.000 TEMAXIA).
Αριθμός Εντολής Ν28/11-06-2019
ΑΔΑ 6Σ3ΜΟΡ1Π-ΞΒΦ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-06-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear