ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ XL (ΤΜΧ 170.000)

ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ L (ΤΜΧ 50.000)

ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ M (ΤΜΧ 50.000)
Αριθμός Εντολής 19/23-02-2023
ΑΔΑ ΨΑΗ9ΟΡ1Π-1Ξ1
ΑΔΑΜ 23REQ012193976
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-03-2023 - Ωρα 14:00
Αρχείο PDF pdf
Bear