ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ/ ΦΟΡΗΤΕΣ ΦΙΑΛΕΣ Ο2 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε.Κ.Α.Β. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ/ ΦΟΡΗΤΕΣ ΦΙΑΛΕΣ Ο2 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε.Κ.Α.Β. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή Φορητή φιάλη Ο2 για ασθενοφόρο όχημα, χωρητικότητας 10 lit (ΤΜΧ 30)
Φορητή φιάλη Ο2 για ασθενοφόρο όχημα, με ενσωματωμένο ροόμετρο χωρητικότητας 3 lit (ΤΜΧ.15)

Αριθμός Εντολής 210/16-08-2023
ΑΔΑ Ψ07ΟΟΡ1Π-4ΦΠ
ΑΔΑΜ 23REQ013275058
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-09-2023 - Ωρα 14:00
Αρχείο PDF pdf
Bear