ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΥ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΥ ΕΚΑΒ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΥ ΕΚΑΒ
Ημερομηνία Διακήρυξης 11-03-2020
Αριθμός Διακήρυξης 19/20/2020
ΑΔΑ ΩΗ4ΔΟΡ1Π-ΗΩΝ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-03-2020 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear