ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε.Κ.Α.Β. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε.Κ.Α.Β. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΖΕΥΓΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ & ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΤΥΠΟΥ AED Plus Zoll ΕΝΗΛΙΚΩΝ Stat-Padz II (TMX-300)
ΖΕΥΓΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΤΥΠΟΥ LIFEPAK 1000 PYSIO-CONDROL ΕΝΗΛΙΚΩΝ (TMX-100)
Αριθμός Εντολής 239/19-09-2023
ΑΔΑ ΨΜΒ8ΟΡ1Π-7ΞΕ
ΑΔΑΜ 23REQ013496307
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-10-2023 - Ωρα 14:00
Αρχείο PDF pdf
Bear