ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟΝ MONITOR – ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ LIFEPAK 15 & ΑΥΤ/ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ LIFEPAK 1000) ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟΝ MONITOR – ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ LIFEPAK 15 & ΑΥΤ/ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ LIFEPAK 1000) ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟΝ MONITOR - ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ LIFEPAK 15 & ΑΥΤ/ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ LIFEPAK 1000 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 1ΖΕΥΓΟΣ /ΤΕΜΑΧΙΟ (ΣΥΜΒΑΤΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟ MONITOR - ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ LIFEPAK 15 ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΥΤ/ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ LIFEPAK 1000)
Αριθμός Εντολής Ν30/21-08-2019
ΑΔΑ Ψ4ΠΒΟΡ1Π-ΝΨΗ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-09-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear