ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΥΤ/ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟΝ MONITOR – ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ LIFEPAK 15 & ΑΥΤ/ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ LIFEPAK 1000 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 1ΖΕΥΓΟΣ /ΤΕΜΑΧΙΟ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΥΤ/ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟΝ MONITOR – ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ LIFEPAK 15 & ΑΥΤ/ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ LIFEPAK 1000 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 1ΖΕΥΓΟΣ /ΤΕΜΑΧΙΟ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΥΤ/ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟΝ MONITOR - ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ LIFEPAK 15 & ΑΥΤ/ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ LIFEPAK 1000 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 1ΖΕΥΓΟΣ /ΤΕΜΑΧΙΟ)
Αριθμός Εντολής Ν03/03-02-2021
ΑΔΑ Ψ7Ζ9ΟΡ1Π-0ΛΔ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-02-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear