ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ- ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ ) ΕΚΑΒ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ- ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ ) ΕΚΑΒ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 1000
ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 1000
Αριθμός Εντολής 21/11-04-2022
ΑΔΑ ΨΚΔ5ΟΡ1Π-8ΒΓ
ΑΔΑΜ 22REQ010564547
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-06-2022 - Ωρα 14:00
Αρχείο PDF pdf
Bear