ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – (ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ / ΜΟΝΙΤΟΡ ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε.Κ.Α.Β. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – (ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ / ΜΟΝΙΤΟΡ ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε.Κ.Α.Β. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ / ΜΟΝΙΤΟΡ (ΤΜΧ 01)
Αριθμός Εντολής 235/09-09-2023
ΑΔΑ 67Θ2ΟΡ1Π-Θ4Ω
ΑΔΑΜ 23REQ013716292
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-11-2023 - Ωρα 14:00
Αρχείο PDF pdf
Bear