ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΡΕΚΛΑΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ MEBER ( ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΔΡΑΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΗ) ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ TΥΠΟΥ MERCEDES ) ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΡΕΚΛΑΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ MEBER ( ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΔΡΑΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΗ) ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ TΥΠΟΥ MERCEDES ) ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΡΕΚΛΑΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ MEBER ( ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΔΡΑΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΗ) ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ TΥΠΟΥ MERCEDES
Αριθμός Εντολής Ν19/01-02-2019
ΑΔΑ ΨΦΑ9ΟΡ1Π-Θ1Χ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-04-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear