ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ) ΕΚΑΒ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ) ΕΚΑΒ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Ρινικός Καθετήρας Ο2 ΤΕΜ.3000
Λαρυγγική μάσκα Νο1 με Cuff ΤΕΜ.10
Λαρυγγική μάσκα Νο 2 με Cuff ΤΕΜ.10
Λαρυγγική μάσκα Νο3 με Cuff ΤΕΜ.30
Λαρυγγική μάσκα Νο4 με Cuff ΤΕΜ.30
Λαρυγγική μάσκα Νο 5 με Cuff ΤΕΜ.30
Αριθμός Εντολής 13/16-03-2021
ΑΔΑ Ω0ΠΧΟΡ1Π-6Α7
ΑΔΑΜ 21REQ008326549
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-04-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear