ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ) ΕΚΑΒ 4ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ) ΕΚΑΒ 4ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Λαρυγγική μάσκα Νο1 με Cuff ΤΕΜ 10
Λαρυγγική μάσκα Νο2 με Cuff ΤΕΜ 10
Λαρυγγική μάσκα Νο3 με Cuff ΤΕΜ 10
Λαρυγγική μάσκα Νο4 με Cuff ΤΕΜ 40
Λαρυγγική μάσκα Νο5 με Cuff ΤΕΜ 30
Ενδοτραχειακός σωλήνας Νο 8,0 με Cuff ΤΕΜ 60
Ενδοτραχειακός σωλήνας Νο 8,5 με Cuff ΤΕΜ 30
Ρινοφαρυγγικός Αεραγωγός Νο 6,5 ΤΕΜ 50
Ρινοφαρυγγικός Αεραγωγός Νο 7 ΤΕΜ 50
Ρινοφαρυγγικός Αεραγωγός Νο 7,5 ΤΕΜ 50
Ρινοφαρυγγικός Αεραγωγός Νο 8 ΤΕΜ 50
Στοματοφαρυγγικός Αεραγωγός Νο 5 ΤΕΜ 20
Καθετήρας Βρογχοαναρρόφησης Νο 8 ΤΕΜ 50
Καθετήρας Βρογχοαναρρόφησης Νο 10 ΤΕΜ 50
Καθετήρας Βρογχοαναρρόφησης Νο 12 ΤΕΜ 50
Καθετήρας Βρογχοαναρρόφησης Νο 14 ΤΕΜ 100
Καθετήρας Βρογχοαναρρόφησης Νο 16 ΤΕΜ 100
Μάσκα χορήγησης Ο2 με Νεφελοποιητή Ενηλίκων ΤΕΜ 500
Μάσκα Απλή Παιδική ΤΕΜ 100
Μάσκα VENTURI Ενήλικα ΤΕΜ 500
Μάσκα μη Επανεισπνοής Ενηλίκων με ασκό ΤΕΜ 500
Ρινικός Καθετήρας Ο2 ΤΕΜ 500
Αριθμός Εντολής 112/26-05-2020
ΑΔΑ Ψ1Ν8ΟΡ1Π-ΠΘΨ
ΑΔΑΜ 20REQ007073634
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-08-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear