Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού ΑΕ16/10-01-22 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού ΑΕ16/10-01-22

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.Κωδ. SPS3522-Κεντρική Πλακέτα CSBD1 OB3000, ανταλλακτικό για την επισκευή της φορητης ηλεκτρικης αναρρόφησης τύπου BOSCAROL OB 3000 με S/N :6001710318 ΤΕΜ:1 Πιθανή δαπάνη:204,60 €
2.Εργασία επισκευής για τη φορητή ηλεκτρικη αναρρόφηση τύπου BOSCAROL OB 3000 με S/N :6001710318 ΤΕΜ:1 Πιθανή δαπάνη:124,00 €
Ημερομηνία Διακήρυξης 24-02-2022
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 16/2022
ΑΔΑ 6ΛΟΚΟΡ1Π-ΕΧΗ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-03-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear