ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡAΣ 14G
ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 16G
ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 18G
ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 20G
ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 22G
ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 24G
Αριθμός Εντολής 136/24-07-2019
ΑΔΑ 9ΡΓ9ΟΡ1Π-0Ι3
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-10-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear