Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού ΑΕ 79/21-01-21 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού ΑΕ 79/21-01-21

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. 8412001 Αναπνευστική βαλβίδα του κυκλώματος αερισμού,, τεμ. 5
2. 8412034 Αισθητήρας ροής του κυκλώματος αερισμού, τεμ. 4
3. 8403201 Δοκιμαστικός πνεύμονας ελέγχου συσκευής (Test Lung), τεμ. 2
4. 8410653 Διάφραγμα αναπνευστικής βαλβίδας, τεμ. 10
5. 8410983 Καπάκι αναπνευστικής βαλβίδας, τεμ. 10
6. 8412235 Γωνιακό συνδετικό 90⁰, τεμ. 2
Ημερομηνία Διακήρυξης 10-03-2021
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 79/2021
ΑΔΑ 6ΝΤΩΟΡ1Π-9ΝΝ
ΑΔΑΜ 21REQ008228463 2021-03-03
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-03-2021 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear