Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού ΑΕ 76/16-02-2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού ΑΕ 76/16-02-2022

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΓΥΑΛΑΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 02 ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΕΜ:5.000
Ημερομηνία Διακήρυξης 02-03-2022
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 76/2022
ΑΔΑ Ψ1ΥΥΟΡ1Π-ΨΤ3
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-03-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear