Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού ΑΕ 75/10-02-2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού ΑΕ 75/10-02-2022

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Παλμικό φορητό οξύμετρο ΤΕΜ:4
Ημερομηνία Διακήρυξης 15-06-2022
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 75/2022
ΑΔΑ ΨΡΗΩΟΡ1Π-Φ1Μ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-06-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear