ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ PVC Νο 3
ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ PVC Νο 4
ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ GUEDEL No 0
ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ GUEDEL No 1
ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ GUEDEL No 2
ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ GUEDEL No 3
ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ GUEDEL No 5
Αριθμός Εντολής 12/22-01-2019
ΑΔΑ ΨΒΘΙΟΡ1Π-5ΩΘ
ΑΔΑΜ 19PROC004695009
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-04-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear