Προμήθεια υγειονομικού υλικού ΑΕ 591/14-11-2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια υγειονομικού υλικού ΑΕ 591/14-11-2022

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. Πλήρης ροομετρική στήλη, για ρυθμιστή πίεσης με ροόμετρο, τύπου SUN O SUB,ο οποίος χρησιμοποιείται σε φορητή φιάλη οξυγόνου ΤΕΜ:50
2. Μανόμετρο 0-315 bar, για ρυθμιστή πίεσης με ροόμετρο τύπου SUN O SUB,ο οποίος χρησιμοποιείται σε φορητή φιάλη οξυγόνου ΤΕΜ:40
3. Ακροφύσιο νεφελοποίησης, για ρυθμιστή πίεσης με ροόμετρο τύπου SUN O SUB,ο οποίος χρησιμοποιείται σε φορητή φιάλη οξυγόνου ΤΕΜ:100
4. Κομβίο ρύθμισης ροής,για ρυθμιστή πίεσης με ροόμετρο τύπου SUN O SUB,ο οποίος χρησιμοποιείται σε φορητή φιάλη οξυγόνου ΤΕΜ:30
Ημερομηνία Διακήρυξης 17-11-2022
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 591/2022
ΑΔΑ ΩΥΥΔΟΡ1Π-4ΓΞ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-12-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear