Προμήθεια υγειονομικου υλικού ΑΕ 578/03-11-2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια υγειονομικου υλικού ΑΕ 578/03-11-2022

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 8 CM ΤΕΜ:5000
2.ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 10 CM ΤΕΜ:10000
Ημερομηνία Διακήρυξης 08-11-2022
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 578/2022
ΑΔΑ ΩΤΗ0ΟΡ1Π-ΔΚΝ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-11-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear