Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού ΑΕ 543/30-08-2021 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού ΑΕ 543/30-08-2021

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.Κωδ.mx08892- Oxylog (Spirolife) ServSet 2y, κιτ συντήρησησς δύο ετών,για τους αναπνευστήρες τύπου Draeger Oxylog 2000 Plus με S/N: ASKF 0117, ASKF-0118, ASKJ-0049 ΤΕΜ:3
2.Εργασίες ελέγχου και συντήρησης δύο ετων, για τους αναπνευστήρες τύπου Draeger Oxylog 2000 Plus με S/N: ASKF 0117, ASKF-0118, ASKJ-0049 ΤΕΜ:3
Ημερομηνία Διακήρυξης 02-09-2021
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 543/2021
ΑΔΑ Ψ70ΚΟΡ1Π-Χ79
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-09-2021 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear