Προμήθεια υγειονομικού υλικού ΑΕ 54/24-01-2023 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια υγειονομικού υλικού ΑΕ 54/24-01-2023

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΧΑΡΤΙΝΑ ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ,
ΤΕΜ 20.000
Ημερομηνία Διακήρυξης 06-02-2023
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 54/2023
ΑΔΑ ΨΟΚΕΟΡ1Π-5ΨΝ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-02-2023 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear