Προμήθεια υγειονομικού υλικού ΑΕ 47/20-01-2023 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια υγειονομικού υλικού ΑΕ 47/20-01-2023

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.0039030 TFT Display Including PCB Ανταλλακτικό για την επισκευή των παλμικών οξυμέτρων VIAMED VM 2160 με S/N:71000159,71000162, T2101200025,
ΤΕΜ 3
2. 0002003 Housing Assembly Complete. Ανταλλακτικό για την επισκευή του παλμικού οξυμέτρου VIAMED VM 2160 με S/N:71000159
ΤΕΜ 1
3. 0039023 Minimed Socket & Flex Ανταλλακτικό για την επισκευή του παλμικού οξυμέτρου VIAMED VM 2160 με S/N: T911000198
ΤΕΜ 1
4. 0002000 Upper Case Assembly Ανταλλακτικό για την επισκευή του παλμικού οξυμέτρου VIAMED VM 2160 με S/N: T911000198
ΤΕΜ 1
5. 0039024 Upper Housing without Keypad Ανταλλακτικό για την επισκευή του παλμικού οξυμέτρου VIAMED VM 2160 με S/N: T2101200025
ΤΕΜ 1
6. 0039026 VM-2160 SmartSat Keypad Ανταλλακτικό για την επισκευή του παλμικού οξυμέτρου VIAMED VM 2160 με S/N: T2101200025
ΤΕΜ 1
7.Εργασία επισκευής για τα τέσσερα παλμικά οξύμετρα VIAMED VM
Ημερομηνία Διακήρυξης 02-02-2023
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 47/2023
ΑΔΑ 67Ζ5ΟΡ1Π-8ΛΨ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-02-2023 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear