Προμήθεια υγειονομικού υλικού ΑΕ 45/20-01-22 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια υγειονομικού υλικού ΑΕ 45/20-01-22

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. Oxylog (Spirolife) Serv Set 2y, κιτ συντήρησης δύο ετών, για τους αναπνευστήρες τύπου Draeger Oxylog 2000 Plus με S/N: ASKL 0048, ASKL 0049, ASKL 0051
Τεμ: 3
2. Εργασίες ελέγχου και συντήρησης δύο ετών, για τους αναπνευστήρες τύπου Draeger Oxylog 2000 Plus με S/N: ASKL 0048, ASKL 0049, ASKL 0051
Τεμ: 1
Ημερομηνία Διακήρυξης 15-04-2022
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 45/2022
ΑΔΑ 94Φ6ΟΡ1Π-ΠΓΨ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-05-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear