Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού ΑΕ 370/29-06-22 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού ΑΕ 370/29-06-22

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF HI-LO ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ 2,2,5,ΑΠΌ 20 ΤΜΧ ΤΕΜ:40 Πιθανή δαπάνη 58,76 €

2.ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF HI-LO ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ 3,3,,5,ΑΠΌ 20ΤΜΧ ΤΕΜ:40 Πιθανή δαπάνη 58,76 €

3.ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF HI-LO ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ 4,4,5,ΑΠΌ 50 ΤΜΧ ΤΕΜ:100 Πιθανή δαπάνη 146,90 €

4.ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF HI-LO ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ 5,5,5, ΑΠΌ 50ΤΜΧ ΤΕΜ:100 Πιθανή δαπάνη 146,90 €

5.ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF HI-LO ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ 6, ΑΠΌ 50 ΤΜΧ ΤΕΜ:50 Πιθανή δαπάνη 73,45 €

6.ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF HI-LO ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ 7,7,5,ΑΠΌ 100 ΤΜΧ ΤΕΜ:200 Πιθανή δαπάνη 293,80 €

7.ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF HI-LO ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ 8,8,5, ΑΠΌ 100 ΤΜΧ ΤΕΜ:200 Πιθανή δαπάνη 293,80 €

8. ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF HI-LO ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ 9 ΑΠΌ 10 ΤΜΧ ΤΕΜ:10 Πιθανή δαπάνη 14,69 €
Ημερομηνία Διακήρυξης 01-07-2022
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 370/2022
ΑΔΑ ΨΝΠΝΟΡ1Π- ΙΓΛ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-07-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear