Προμήθεια Υγειονομικου Υλικού ΑΕ 288/19-05-22 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Υγειονομικου Υλικού ΑΕ 288/19-05-22

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΕΜ:10
Ημερομηνία Διακήρυξης 23-05-2022
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 288/2022
ΑΔΑ Ψ706ΟΡ1Π-ΑΔ4
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-06-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear