ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜ.ΑΕΡΟΔΙΑΚΟΜΙΔΩΝ, ΤΩΝ ΚΙΜ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΣΘ/ΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 17-11-2023
Αριθμός Διακήρυξης 17Α/23Κ2/2023
ΑΔΑ 6ΘΝΣΟΡ1Π-ΦΙΤ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-12-2023 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear