ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ)
Αριθμός Εντολής 33ΕΠ/18-10-22/18-10-2022
ΑΔΑ ΨΛΞ5ΟΡ1Π-5ΝΝ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 31-10-2022 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear