Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού ΑΕ 245/22-03-2021 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού ΑΕ 245/22-03-2021

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΠΙΘΕΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑ ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ 10,5 CM Χ 8,5CM Τεμ:3000
Ημερομηνία Διακήρυξης 13-04-2021
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 245/2021
ΑΔΑ Ψ3ΦΣΟΡ1Π-6ΧΡ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-04-2021 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear