Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή To ΕΚΑΒ Παράρτημα Λάρισας ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την προμήθεια Υγειονομικού Υλικού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη 34.190,00 € χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

1 Φάκελοι Αποστείρωσης (130x280)
2 Γάζες Λαπαροτομίας 40x40 (6 ply)
3 Νεφροειδή Μιας Χρήσεως
4 Αλκαλικές Μπαταρίες LR6(AA)
5 Φορητό Πιεσόμετρο
6 Αισθητήρας Οξυμετρίας Σιλικόνης Ενηλίκων Πολλαπλών Χρήσεων Μήκους 1,2m VM 2160 της VIAMED με Εργοστασιακό Κωδικό 14752
7 Αισθητήρας Οξυμετρίας Παιδικός για Οξύμετρα VIAMED μιας Χρήσεως.
8 Αλκοολούχο Διάλυμα Απολύμανσης Χεριών (Αντισηπτικό χεριών)
9 Απολυμαντικό Υγρό Μικρών Επιφανειών
10 Ζεύγος Αυτοκόλλητων Ηλεκτροδίων Απινίδωσης για Αυτόματο Απινιδωτή τύπου LifePak 1000 (Physio Control) Ενηλίκων. (Συμβατά με τα Αυτοκόλλητα Ηλεκτρόδια Απινιδωτή Lifepak 15)
11 Ζεύγος Αυτοκόλλητων Ηλεκτροδίων Απινίδωσης για Αυτόματο Απινιδωτή τύπου LifePak 1000 (Physio Control) Παιδικά. (Συμβατά με τα Αυτοκόλλητα Ηλεκτρόδια Απινιδωτή Lifepak 15)
12 Ζεύγος Αυτοκόλλητων Ηλεκτροδίων Απινίδωσης για Αυτόματο Απινιδωτή τύπου AED Plus Zoll, Ενηλίκων
13 Ζεύγος Αυτοκόλλητων Ηλεκτροδίων Απινίδωσης για Αυτόματο Απινιδωτή τύπου AED Plus Zoll, Παιδικά
Ημερομηνία Διακήρυξης 09-09-2022
Αριθμός Διακήρυξης 8/2022
ΑΔΑ 6ΛΙ4ΟΡ1Π-ΦΒΗ
ΑΔΑΜ 22PROC011221385
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-09-2022 - Ωρα 15.00
Αρχείο PDF pdf
Bear