Προμήθεια υγειονομικου υλικου ΑΕ 216/06-04-2023 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια υγειονομικου υλικου ΑΕ 216/06-04-2023

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.Κωδ. SPS3520-Q60 Pump, ανταλλακτικό για την επισκευή της φορητής ηλεκτρικής αναρρόφησης τύπου BOSCAROL OB 3000 με S/N :6001710307 ΤΕΜ:1
2. Εργασία επισκευής για τη φορητή ηλεκτρική αναρρόφηση τύπου BOSCAROL OB 3000 με S/N :6001710307ΤΕΜ:1
Ημερομηνία Διακήρυξης 11-04-2023
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 216/2023
ΑΔΑ ΩΖΝ4ΟΡ1Π-Σ9Α
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-04-2023 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear