ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Αριθμός Εντολής 33/18-07-2022/18-07-2022
ΑΔΑ ΨΖ7ΦΟΡ1Π-Ω3Ρ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-07-2022 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear