Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού ΑΕ 201/08-04-2020 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού ΑΕ 201/08-04-2020

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Αντάπτορας παροχής οξυγόνου, από λήψη γαλλικού τύπου(NF-S 90-116) σε λήψη γερμανικού τύπου (DIN ) Τεμ. 2
Ημερομηνία Διακήρυξης 10-04-2020
Αριθμός Διακήρυξης AE 201/2020
ΑΔΑ ΨΤΖ0ΟΡ1Π-0Δ1
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-04-2020 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear