ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 1. Καθετήρες αναρρόφησης Νο 18 (κόκκινος), 500 ΤΜΧ.
2. καθετήρες αναρρόφησης Νο 16 (πορτοκαλί), 500 ΤΜΧ.
3. Καθετήρες αναρρόφησης Νο14 (πράσινος), 800 ΤΜΧ.
4. Καθετήρες αναρρόφησης Νο12 (λευκό), 300 ΤΜΧ.
5. Καθετήρες αναρρόφησης Νο10 (μαύρο), 300 ΤΜΧ.
6. Κλιπς ομφάλιου λώρου, 500 ΤΜΧ.
7. Δοχεία πλαστικά απόρριψης βελονών με καπάκι, 700 ΤΜΧ.
8. Δοχεία πλαστικά απόρριψης βελονών μηχανών, 300 ΤΜΧ.
9. Ενδοτραχειακοί σωλήνες χωρίς cuff 2mm, 150 ΤΜΧ.
10. Ενδοτραχειακοί σωλήνες χωρίς cuff 2,5mm, 150 ΤΜΧ.
11. Ενδοτραχειακοί σωλήνες χωρίς cuff 3mm, 150 ΤΜΧ.
12. Ενδοτραχειακοί σωλήνες χωρίς cuff 3,5mm, 150 ΤΜΧ.
13. Ενδοτραχειακοί σωλήνες χωρίς cuff 4mm, 150 ΤΜΧ.
14. Ενδοτραχειακοί σωλήνες χωρίς cuff 4,5mm, 150 ΤΜΧ.
15. Ενδοτραχειακοί σωλήνες χωρίς cuff 5mm, 150 ΤΜΧ.
16. Ενδοτραχειακοί σωλήνες χωρίς cuff 5,5mm, 150 ΤΜΧ.
17. Ενδοτραχειακοί σωλήνες με cuff 6mm, 300 ΤΜΧ.
18. Ενδοτραχειακοί σωλήνες με cuff 6,5mm, 300 ΤΜΧ.
19. Ενδοτραχειακοί σωλήνες με cuff 7mm, 300 ΤΜΧ.
20. Ενδοτραχειακοί σωλήνες με cuff 7,5mm, 300 ΤΜΧ.
21. Ενδοτραχειακοί σωλήνες με cuff 8mm, 300 ΤΜΧ.
22. Ενδοτραχειακοί σωλήνες με cuff 8,5mm, 300 ΤΜΧ.
23. Ενδοτραχειακοί σωλήνες με cuff 9mm, 150 ΤΜΧ.
Αριθμός Εντολής 182/01-11-2017
ΑΔΑ 7ΘΙΦΟΡ1Π-Μ3Κ
ΑΔΑΜ 17REQ002179385
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-11-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear