ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2
Ημερομηνία Διακήρυξης 11-12-2018
Αριθμός Διακήρυξης 48/18/2018
ΑΔΑ ΩΧΩΥΟΡ1Π-9ΒΤ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-12-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear