Προμήθεια υγειονομικού υλικού ΑΕ 199/30-03-2023 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια υγειονομικού υλικού ΑΕ 199/30-03-2023

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΝΙΓΜΟΝΗΣ ΑΠΌ ΚΑΤΑΠΟΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΤΕΜ:1
2. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ XFT-120C ΤΕΜ:20
Ημερομηνία Διακήρυξης 05-04-2023
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 199/2023
ΑΔΑ ΨΞ6ΚΟΡ1Π-Υ6Ζ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-04-2023 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear