ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Αριθμός Εντολής 29/28-06-2022/28-06-2022
ΑΔΑ 6ΝΚΡΟΡ1Π-ΜΙΘ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-07-2022 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear